ถึงแม้ว่าอิสตันบูล (Istanbul) จะไม่ใช่เมืองหลวงปัจจุบันของตุรกี แต่ก็เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุด มีความเจริญมากที่สุด และมีอารยธรรมเก่าแก่ตั้งแต่ยุคไบแซนไทน์  ตั้งอยู่สองข้างช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Channel) เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ควบคุมเส้นทางเดินเรือระหว่างทะเลดำและทะเลเมดิเตอร์เรเนียน  เป็นศูนย์กลางของจักรวรรดิไบแซนไทน์ยาวนานกว่า 1,100 ปี ก่อนที่จะโดนตีแตกโดยพวกออตโตมันเติร์ก ซึ่งเป็นพวกชนเผ่าเร่ร่อน เดิมมีถิ่นฐานจากเอเชียกลาง แล้วค่อย ๆ อพยพไปทางตะวันตก และตั้งหลักแหล่งสุดท้ายในคาบสมุทรอนาโตเลีย ซึ่งคือประเทศตุรกีในปัจจุบั
 


เดิมเมืองนี้มีชื่อว่าคอนสแตนติโนเปิล (Constantinople)  ถูกขนานนามตามจักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 1 ผู้ดำริให้สร้างเมืองใหม่นี้บนทำเลที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ทางการค้าและการทหาร หลังจากที่อาณาจักรโรมันแผ่ขยายอาณาเขตไปกว้างใหญ่ไพศาล จนยากที่จะดูแลได้ทั่วถึง จึงแบ่งโรมันออกเป็นสองส่วนคือโรมันตะวันตกมีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงโรมตามเดิม และโรมันตะวันออกมีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงคอนสแตนติโนเปิ

ต่อมาภายหลังอาณาจักรโรมันตะวันตกอ่อนแอและเสื่อมสลายลงจากการรุกรานของพวกอนารยชน เหลือแต่เพียงอาณาจักรโรมันตะวันออกซึ่งได้รับชื่อใหม่เป็นจักรวรรดิไบแซนไทน์ โดยรับเอาวัฒนธรรมกรีกและภาษากรีกเป็นของตน มีศาสนาคริสต์นิกายกรีกออร์โทดอกซ์ (Greek Orthodox) เป็นศาสนาประจำชาติ
 
 
&nbs