นมัสเตคือคำทักทายของชาวเนปาลเหมือนคำว่าสวัสดีของไทย  หลายคนคงรู้จักประเทศเนปาลในฐานะที่เป็นประเทศในอ้อมกอดแห่งขุนเขาหิมาลัย ดินแดนแห่งป่าหิมพานต์ เป็นที่ตั้งของยอดเขาเอเวอเรสต์ที่สูงที่สุดในโลก ถูกขนาบด้วยยักษ์ใหญ่อย่างอินเดียและจีน เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกติดทะเล จากอุปสรรคทางกายภาพกลับทำให้เนปาลปลอดภัยและเป็นอิสระจากการแผ่ขยายอาณานิคมของชาติอื่น ๆ จึงไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของมหาอำนาจเช่นเดียวกับประเทศไทย
 
 
 
เนปาลมีเมืองหลวงคือกรุงกาฎมัณฑุ ตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีภูเขาล้อมรอบทุกด้าน เป็นที่ราบคล้ายแอ่งกระทะ มีชัยภูมิเหมาะสมในการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนมาหลายพันปี มีวัฒนธรรมโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ซึ่งผสมผสานอิทธิพลจากศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืนแน่นแฟ้น เราจะพบรูปแกะสลักเทพเจ้าฮินดู กับพระโพธิสัตว์หรือพระพุทธเจ้าอยู่เคียงกันตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วไป ไม่ได้ขัดแย้งแบ่งแยกเหมือนในหลาย ๆ ประเทศ
 
บริเวณรอบกาฏมัณฑุ เป็นที่ตั้งของโบราณสถานที่สำคัญมากมาย แต่ที่โดดเด่นมากจนได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก้มี 7 แห่งด้วยกัน ซึ่งเราจะตามไปเที่ยวด้วยกันครับ
 
 
 
แห่งแรกคือวัดสวยัมภูนาถ (Swayambhunath Temple) ตั้งอยู่บนเขาลูกเล็ก ๆ ทางตะวันตกของกรุงกาฏมัณฑุ เป็นวัดซึ่งเชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดในหุบเขากาฏมัณฑุ  ตำนานกล่าวว่าเมื่อนานมาแล้วหุบเขากาฏมัณฑุเคยเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ (มีหลักฐานทางธรณีวิทยาด้วย) ภูเขาที่ตั้งของวัดเคยเป็นเกาะกลางทะเลสาบ  ต่อมาพระโพธิสัตว์มัญชุศรี ซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งในศาสนาพุทธแบบมหายาน ได้เสด็จมาและทรงเห็นว่าที่ตรงนี้มีทำเลเหมาะสมในการตั้งบ้านเรือน จึงทรงใช้พระขรรค์กรีดเป็นทางเพื่อให้น้ำไหลออกจากหุบเขาเกิดเป็นแผ่นดินขึ้นมา เกาะสวยัมภูนาถจึงกลายเป็นภูเขาลูกเตี้ยยืนโดดเดี่ยวอย่างในปัจจุบัน
 
 
 
ตัวสถูปเป็นครึ่งทรงกลมคว่ำสีขาว สถูปในพุทธศา