สำหรับผู้ที่รักโปสการ์ดแล้ว  ภาพบนโปสการ์ดย่อมนำมาซึ่งความแปลกใหม่   ภาพวิวทิวทัศน์ต่าง ๆ พาให้ผู้รับได้พบเห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็น เป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจ   ในวงการนักสะสมโปสการ์ด ภาพสถานที่สำคัญต่าง ๆ ถือได้ว่าเป็นที่นิยมเป็นอันดับหนึ่งก็ว่าได้   หัวข้อหนึ่งในการสะสมโปสการ์ดภาพวิวก็คือสถานที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้  ในวงการนักสะสม จะเรียกโปสการ์ดที่ด้านหน้าแสดงภาพของสถานที่ที่เป็นมรดกโลกสั้น ๆ ว่าโปสการ์ดยูเนสโก้  (UNESCO postcards)

 

โปสการ์ดยูเนสโก้ ไม่ใช่โปสการ์ดที่ผลิตโดยองค์การยูเนสโก้   แต่เป็นโปสการ์ดที่ขายตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนว่าเป็นมรดกโลก   สำหรับผู้เริ่มต้นการสะสมโปสการ์ดยูเนสโก้ถือเป็นการรับประกันระดับหนึ่งว่าภาพบนโปสการ์ดนั้น แสดงถึงสถานที่ที่มีความสำคัญระดับโลก

 

มรดกโลกขององค์การยูเนสโก้แบ่งออกเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม และมรดกโลกทางธรรมชาติ  ปัจจุบันมีสถานที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วกว่า 800 แห่งทั่วโลก   การกำหนดสถานที่ใดขึ้นเป็นมรดกโลก ย่อมแสดงถึงการได้รับการยอมรับในคุณค่าของสถานที่แห่งนั้น และจะนำมาซึ่งงบประมาณในการดูแลรักษา

 

ในบ้านเรา คำว่ามรดกโลกขององค์การยูเนสโก้เพิ่งจะได้รับความสนใจกันเป็นพิเศษจากกรณีปราสาทพระวิหาร ซึ่งประเทศกัมพูชาได้เสนอให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแต่เพียงฝ่ายเดียว และเป็นปัญหายืดเยื้อระดับชาติ   แต่ทราบกันหรือไม่ว่าประเทศไทยมีมรดกโลกอยู่แล้วในปัจจุบันถึง 5 แห่ง คือ

1.เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง
2.แหล่งโบราณสถานในเขตเมืองเก่าอยุธยา
3.แหล่งโบราณสถานในเขตเมืองเก่าสุโขทัย ศรีสัชนาลัย และกำแพงเพชร
4.แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง
5.ผืนป่าเขาใหญ่-ดงพญาเย็น

 

ประมาณเดือนกรกฎาคมของทุก ๆ ปี  จะมีการประชุมของคณะกรรมการมรดกโลกขององค์การยูเนสโก้ เพื่อพิจารณาสถานที่ที่ควรค่าต่อการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก (World Heritage)  ประเทศต่าง ๆ จะต้องนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่นั้น ๆ ให้คณะกรรมการของยูเนสโก้ศึกษาล่วงหน้าเป็นเวลาหลายปีก่อนจะนำเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาตัดสิน

 

จุดเริ่มต้นของการกำหนดมรดกโลกเริ่มต้นมาจากความพยายามในการอนุรักษ์โบราณสถานอาบูซิมเบลให้พ้นจากระดับน้ำท่วมจากการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำไนล์ที่เมืองอัสวานในประเทศอียิปต์  องค์การยูเนสโก้ได้ระดมเงินกว่า 80 ล้านเหรียญสหรัฐในการแยกชิ้นส่วนของวิหารพระเจ้ารามิเซสที่สองแล้วนำมาประกอบใหม่ในที่สูงขึ้น

 

ขณะเดียวกันความพยายามในการสถาปนาพุทธสถานบุโรพุทโธขึ้นมาใหม่จากซากกองหิน ได้ใช้เงินงบประมาณที่ได้จากองค์การยูเนสโก้บูรณะ จนกลายเป็นสถานที่ที่มีความโดดเด่นขึ้นมาในปัจจุบัน

 

เวนิสเป็นอีกเมืองหนึ่งที่ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากองค์การยูเนสโก้เพื่อให้นครลอยน้ำแห่งนี้รอดพ้นจากการถูกน้ำทะเลท่วม

 

นับจากนั้นมา  นักวิชาการทางโบราณคดีจากทั่วโลกได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการกำหนดสถานที่ต่าง ๆ ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ทางศิลปวัฒนธรรม ทางโบราณคดี ทางมานุษยวิทยา และทางธรรมชาติ  ขึ้นเป็นมรดกโลกเพื่อการอนุรักษ์ให้ลูกหลานได้มีโอกาสชื่นชม   หลังจากนั้นร่างประกาศมรดกโลกได้ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมขององค์การสหประชาชาติในปี พ.ศ.2515

 

สำหรับสถานที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้ว  สามารถสืบค้นได้จากเว็ปไซต์ขององค์การยูเนสโก้
http://whc.unesco.org/en/list

 

นอกจากงบประมาณในการดูแลรักษาแล้ว  การที่สถานที่ใดได้รับการกำหนดให้เป็นมรดกโลกยังได้ผลทางอ้อมคือเรื่องของเศรษฐกิจการท่องเที่ยว  แต่ต้องเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ไม่ใช่การท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์  

 

หลังจากการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้ว  ประเทศนั้น ๆ ต้องดูแลรักษาสถานที่นั้น ๆ ให้สอดคล้องเงื่อนไขข้อกำหนดของการเป็นมรดกโลก เช่นไม่สร้างสิ่งก่อสร้างใหม่ในบริเวณใกล้เคียง  ปัจจุบันนี้อยุธยาเข้าข่ายสุ่มเสี่ยงต่อการถูกปลดจากการเป็นมรดกโลกอย่างยิ่ง 

 

ส่วนผืนป่าเขาใหญ่ดงพญาเย็น ก็มีข้อกำหนดให้สร้างอุโมงค์ให้สัตว์ป่าสามารถเคลื่อนย้ายไปมาได้  ถือเป็นการเชื่อมผืนป่าให้เป็นผืนเดียวกัน   แต่ในขณะนี้กลับมีความพยายามจะตัดถนนสี่เลนแยกผืนป่าออกจากกัน  เข้าข่ายถูกปลดจากการเป็นมรดกโลกเช่นเดียวกัน

 

มรดกโลกไม่ใช่แต่จะมีเฉพาะของสวย ๆ งาม ๆ เพียงอย่างเดียว  ยังมีสถานที่ที่ (ไม่) น่าจดจำทางประวัติศาสตร์ที่ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกไว้ด้วย

ค่ายกักกันออสวิทซ์ของพวกนาซี (Auschwitz Concentration Camp) ประเทศโปแลนด์  ไว้สำหรับกักกัน (และสังหารหมู่) นักโทษชาวยิว  นับเป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจที่สุดที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 20 ใครได้ดูหนังฝรั่งคงพอทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นบ้าง

 

อนุสรณ์สถานแห่งสันติภาพที่เมืองฮิโรชิมา เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเพือรำลึกถึงระเบิดปรมาณูลูกแรกที่ทำลายล้างประชากรโลก ในสงครามโลกครั้งที่สอง  สิ่งเดียวที่หลงเหลือไว้เตือนใจคนรุ่นหลังคือหอรูปโดมที่ยังคงอยู่ในสภาพเดิมหลังจากโดนระเบิดปรมาณู  สถานที่แห่งนี้ได้ถูกกำหนดให้เป็นมรดกโลกเพื่อเตือนชนรุ่นหลังให้รำลึกถึงเหตุการณ์ในอดีต เพื่อจะได้ก้าวเดินต่อไปในทิศทางที่ถูกต้อง

 

เมื่อวันที่ 7 เดือน 7 ปี ค.ศ. 2007  ได้มีการประกาศ 7 สิ่งมหัศจรรย์ยุคใหม่ของโลกโดยใช้ผลการโหวตทางอินเทอร์เน็ต  หลายคนออกมาคัดค้านอย่างรุนแรงถึงวิธีการคัดเลือก และเหน็บแนมว่านี่ไม่ใช่การประกวด Reality Show ที่ให้ผู้ชมโหวตผ่านอินเทอร์เน็ต   แต่ควรให้การยกย่องสถานที่ที่เป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก้มากกว่า  เพราะได้ผ่านการคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์มาแล้ว  แต่ 6 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ก็เป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก้ด้วย

 

พาชมมรดกโลกในเอนทรีเดียวยังไงก็ไม่หมดครับ เพราะปัจจุบันมีมากกว่า 800 แห่งทั่วโลก  สถานที่ที่พาท่องโลกส่วนใหญ่เป็นมรดกโลกแทบทั้งนั้น  เดี๋ยวนี้เวลาไปจะเที่ยวต่างประเทศก็มักจะมองสถานที่ที่เป็นมรดกโลกไว้ก่อน

เพื่อน ๆ ละครับ ไปชมมรดกโลกมาแล้วกี่ที่ ของไทยเองเคยไปมาแล้วกี่ที่

Comment

Comment:

Tweet

cry

#20 By (202.29.179.82|202.29.179.82) on 2015-01-22 10:04

#19 By (223.207.14.29|223.207.14.29) on 2014-11-08 19:01

embarrassed

#18 By (223.207.14.29|223.207.14.29) on 2014-11-08 19:01

Thank you cub

#16 By kongkiat (103.7.57.18|182.53.24.142) on 2012-05-03 16:57

ตามมาชมมรดกโลกของแท้ค่ะ

พูดถึง Auschwitz แล้ว อดนึกถึงความสยดสยอง และความสะเทือนใจของหนังเรื่อง Schindler's list ไม่ได้ จำได้ว่าออกจากโรงหนังมาแล้วนอนไม่หลับไปหลายคืน (หนังเก่ามากๆแล้วค่ะ)

แม่นีโอเองก็เก็บโปสการ์ดมรดกโลกบ้างเหมือนกัน อาจจะได้นำมาแจมบ้างค่ะ :-)

#15 By แม่นีโอ (124.121.236.103) on 2010-02-20 22:26

มรดกโลกเป็นสิ่งที่สวยงามและมีมานาน เหมาะแก่การท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน จึงอยากจะขอให้ทุกคนช่วยกันดูแลรักษาไว้ให้อยู่คู่กับประเทศไทยตราบนานเท่านาน
open-mounthed smileขอบคุณสำหรับคนที่ให้ความร่วมมือด้วยนะค่ะ open-mounthed smile

#14 By โมจิ (202.28.35.2) on 2009-12-26 12:10

ู^
^
ใช้หน่วยวัดเวลาทีละ 20 ปีเลยเรอะ

#13 By Cherokee on 2009-10-19 22:26

^
^
โอ้...พี่เชอร์ไปตั้งแต่เด็ก ๆ เลยเหรอค่ะ
ถ้างั้นก็หลายยี่สิบปีเลยสินะนี่... อิอิ question

อยู่เมืองไทย แต่มรดกโลกในเมืองไทยยังไปไม่ครบเลยค่ะ sad smile
เคยไป แค่อยุธยา สุโขทัย ศรีสัชนาลัย และ บ้านเชียง เท่านั้น
ในเมืองไทย ดู ๆ แล้ว ก็ยังมีอีกหลายสถานที่ที่เหมาะสม
จะตั้งให้เป็นมรดกโลกนะคะ

แต่ก็อย่างว่าค่ะ...
มรดกโลกจะยืนยาวหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับคนในชาติ
และคนในพื้นที่ที่จะทนุบำรุงดูแล สถานที่ต่าง ๆ
ให้ดีเน๊อะ big smile
ยังไม่เคยไปอุทยานที่กำแพงเพชรเลยครับ (หรือว่าไปตอนเด็ก ๆ จำไม่ได้แล้ว) ท่าจะแจ่ม

#11 By Cherokee on 2009-10-16 21:58

#10 By on 2009-10-16 11:12

ใช่แล้ว ที่กำแพงเพชร มีอุทยานประวัติศาตร์ ที่เป็นมรดกโลก อยากให้ลองไปดูของจริง ขลังอย่าบอกใคร คนกำแพงฯ อยากบอก

แต่ที่บอกว่าอยุธยาจะถูกปลดออกจากการเป็นมรดกโลก เพราะ ว่าชาวบ้านไปกางร่มขายของทำให้เสียทัศนียภาพ และทำลาย หรือเปล่าไม่แน่ใจ เหมือนเคยได้ยินconfused smile

#9 By คนนอกระบบ on 2009-10-16 09:05

โปสการ์ดสวยมากกกก big smile

ของไทยเคยไปแค่อันดับ 3 เองค่ะ big smile

#8 By .. * Ar๋tist ♥ on 2009-10-16 00:36

ต้องหวงแหน..
ต้องรักษา..

big smile

#7 By PunPrai on 2009-10-15 11:30

อยากไปจัง ของไทยเองก็เพิ่งเคยไปแค่ในข้อ 2 กับ 3
อยากเห็นผืนป่าใหญ่ที่ดงพญาเย็นเหมือนกันนะคะ

อยากไปที่ๆมันธรรมชาติ สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ค่ะ จะได้มีของดีๆไว้ประดับโลกอีกนานๆ
บางที่ก็เป็นพื้นที่สงวนไปเลยดีกว่า นักท่องเที่ยวบางคนไม่ค่อยมีจิตสำนึกเลย
เห็นข่าว ขยะมูลฝอยเต็มเกาะไข่ เกาะตะรุเตาแล้วเศร้าใจ..

#6 By yooney มาเยือน~ on 2009-10-14 13:00

โปสการ์ดสวยจริงจัง...น่าสะสม

*ว่าแต่สถานที่ที่แนะนำมานี่อยู่ส่วนไหนของ Washington State อ่ะ เพราะที่เราไปมามันเป็นทาง Westembarrassed

#5 By TaNYa ~ PoNd on 2009-10-14 02:02

อยากเอาโปสการ์ด มาร่วมแจมเหมือนกัน แต่ว่าไม่มีเครื่องสแกน น่ะค่ะ sad smile

ที่ชิราคาวาโกะ ที่ญี่ปุ่น เห็นคุณป้า คุณยาย เค้าก็บ่น ๆ กันว่า เป็นมรดกโลกแล้ว จะทำอะไรแต่ละที ลำบากไปหมด

ได้อย่าง เสียอย่าง เป็นสัจธรรม

surprised smile

#4 By friday on 2009-10-13 11:40

φείβλας : ใช่แล้วครับ อยุธยารายล้อมไปด้วยอาคารสมัยใหม่เต็มไปหมด การเป็นมรดกโลกก็ลำบากนะครับ เพราะเป็นการจำกัดการเจริญเติบโตของเมืองด้วย อย่างหลวงพระบางได้ยินว่าหลังคารั่วยังต้องรอยูเนสโก้ส่งกระเบื้องใหม่มาเปลี่ยนให้เลย ไม่ทราบว่าจริงหรือเปล่า

friday : เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับ มรดกโลกคือสมบัติของมนุษยชาติ อย่าแบ่งเขาแบ่งเราเลย จะทำอย่างไรให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกันจะดีกว่า คุณ friday นี่ก็เที่ยวเยอะนะครับเนี่ย มาช่วยผมเขียนท่องโลกกับโปสการ์ดดีมั้ย big smile open-mounthed smile

#3 By Cherokee on 2009-10-12 23:09

ของไทยไปครบแล้วค่ะ

น่าเสียดาย แทนที่จะช่วยกันรักษาสิ่งที่ได้มาด้วยความยากลำบาก กลับไปเรียกร้องในสิ่งที่เค้าตัดสินกันไปนาน (ถ้าไม่ตรงใจใคร ก็ขออภัยด้วย) สำหรับเรา มรดกโลก คือ มรดกของโลก ของมนุษยชาติ อยู่ที่ไหน ของใคร ก็ควรยินดี ที่จะได้รับการดูแล งบประมาณ

ตอนได้ว่ายาก ตอนรักษา ยากยิ่งกว่า

ต่างประเทศ ส่วนใหญ่ในญี่ปุ่น ก็ไปมาคิดว่าเกือบครบ
ที่อื่นก็ หลวงพระบาง นครวัดนครธม (ใช่เนอะ)
เมืองโรมัน ที่ตูนีเซีย
โครเอเชีย จำไม่ได้ว่าที่ไหนบ้าง แต่ได้ไป
เมืองจีน กำแพงเมืองจีน กับพระราชวัง จตุรัสเทียนอันเหมิน นี่ใช่รึเปล่าค่ะ
ไปนานแล้ว จำไม่ได้

big smile

#2 By friday on 2009-10-12 22:30

อยุธยาเป็นมรดกโลกหรือนี่ งั้นเราเองก็เคยไปมาแล้วน่ะสิ แต่ว่าอยู่กลางเมืองแบบนั้น แถมล้อมรอบไปด้วยสิ่งก่อสร้างสมัยเต็มไปหมด

ประเทศไทยยังไม่ค่อยจะรู้จักการอนุรักษ์กันจริงๆเลยสินะ

#1 By φυβλας on 2009-10-12 07:49