ป่าทางตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนีย มีสิ่งมีชิวิตขนาดมหึมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก มีมากจนเรียกได้ว่าเป็นเจ้าป่าอย่างแท้จริง มีอายุยืนยาวนานเป็นพัน ๆ ปี (ไม่ได้โม้)

สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไม่ใช่สัตว์ แต่กลับเป็นพืชตระกูลสนที่มีชื่อว่าเรดวูด (Redwood)

 

สนเรดวูดในแคลิฟอร์เนียจะมีสองพันธุ์ พันธุ์หนึ่งขึ้นตามที่สูงริมชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก เรียกว่า สนเรดวูดชายฝั่ง (Coastal Redwood) เมื่อโตเต็มที่จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่สูงที่สุดในโลก

 

อีกพันธุ์ชื่อว่าสนยักษ์ซีคัวญ่า (Giant Sequoia) หรือเรียกว่าเซียร์ราเรดวูด (Sierra Redwood) ต่อไปจะเรียก Coastal Redwood ว่าเรดวูดเฉย ๆ และเรียกสนยักษ์ซีคัวญ่าว่าสนซีคัวญ่า

เมื่อซีคัวญ่าโตเต็มที่จะสูงไม่เท่าเรดวูดพันธุ์แรก แต่มีขนาดเส้นรอบวงใหญ่กว่า ถ้าเรดวูดคือสิ่งมีชีวิตที่สูงที่สุด ซีคัวญ่าคือสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีเส้นผ่านศูนย์กลางที่ฐานถึง 12 เมตร และมีอายุยาวนานถึง 3,200 ปี

 

เรดวูดงอกจากเมล็ดขนาดเท่าเมล็ดมะเขือเทศ แต่สามารถเติบโตได้จนมีน้ำหนักถึง 500 ตันและสูงได้ถึง 115 เมตร นับเป็นสิ่งมีชีวิตที่สูงที่สุด มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ฐานถึง 7 เมตร เปลือกไม้มีความหนา 1 ฟุต ฉะนั้นภัยธรรมชาติอย่างไฟป่าหรือแมลงจึงไม่สามารถทำอันตรายต้นสนชนิดนี้ได้เลย แต่สักครู่เราจะเห็นศัตรูที่แท้จริงของเรดวูด

 

เมื่อประมาณ 200 ปีก่อน ป่าเรดวูดทางตอนเหนือของแคลิฟอร์เนียมีขนาดกว้างใหญ่ครอบคลุมเนื้อที่ถึง 2 ล้านเอเคอ